Realizace zahrady v Řeporyjích

Reference
Reference
Reference

Cíl projektu:

Vytvoření esteticky příjemného a funkčního venkovního prostoru.

Popis:

Rodina z Řeporyjí se rozhodla investovat do úprav své zahrady u rodinného domu, aby vytvořili prostředí, které bude vyhovovat jejich potřebám a zároveň bude esteticky příjemné pro rodinný život. Pro tento účel se obrátili na profesionálního designéra zahrad, který jim pomohl s plánováním a realizací projektu.

Fáze 1:

Konzultace a návrh: Během prvního setkání se detailně diskutovalo o požadavcích, preferencích a rozpočtu rodiny. Bylo jasné, že chtějí vytvořit venkovní prostor, který bude sloužit jako relaxační zóna, zahrada pro rodinné aktivity a místo pro setkávání s přáteli. Designér zahrad připravil návrh, který zahrnoval terasovitý design, trávník, vodní prvek a útulné posezení.

Fáze 2:

Implementace projektu: Po schválení návrhu byla zahájena implementace. Nejprve proběhly terénní úpravy, které zahrnovaly vyrovnání plochy, odstranění nerovností a vytvoření terasovitého uspořádání. Poté byl vysázen trávník, který zdůrazňoval krásu prostoru a poskytoval příjemnou plochu pro odpočinek a hry dětí.

Následně byly vytvořeny chodníky a cesty, které propojovaly jednotlivé části zahrady. Při výběru materiálů pro chodníky bylo dbáno na soulad s designem zahrady a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Instalace osvětlení přispěla k příjemné atmosféře v zahradě i ve večerních hodinách.

Rádi se postaráme i o vaší zahradu